کودکستان مدرن تفلیس

کودکستان تفلیسبا صرف 2 میلیون و 600 هزار لاری از بودجه عمومی یک کودکستان مدرن در شهر تفلیس راه اندازی شده است. این مهد کودک که در خیابان مسکو قرار دارد ظرفیت پذیرش 500 خردسال را دارا است.

نظرات