دستگیری یک گروه قاچاقبر ایرانی در اسپانیا

در اسپانیا افرادی به اتهام قاچاقبری از ایران به اروپا دستگیر شده اند.
به گزارش اسپوتنیک نیروهای انتظامی اسپانیا و بریتانیا اعضای باندی را شناسایی و بازداشت کردند که ایرانیان را بطور غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی می نمودند. این باند طی 9 ماه اخیر حدود 50 نفر را از ایران بطور غیر قانونی وارد اروپا کرده بود. هفت عضو این باند در اسپانیا از جمله شش نفر در مادرید بازداشت و در جریان بازرسی صد هزار یورو پول نقد و اسناد گوناگون از جمله 47 گذرنامه جعلی فرانسوی، یونانی و اسپانیایی در نزد آنها پیدا شد. عملیات مربوطه توسط پلیس اسپانیا و با همکاری پلیس بریتانیا انجام گردید.
اسپوتنیک اشاره ای به هویت افراد دستگیر شده نکرده است.

نظرات