گرجستان پرچمدار تجارت آزاد در منطقه

قفقازستان - گزارش سال 2016 بنیاد هریتیج در مورد رتبه بندی کشورهای جهان از نظر آزادی تجارت منتشر گردیده است. در این گزارش گرجستان در رتبه سوم جهانی قرار می گیرد و در سطح منطقه پیشتاز است. این بدان معنی است که صادرکنندگان کالا به گرجستان با کمترین موانع گمرکی مواجه می شوند.
در گزارش مزبور ارمنستان در جایگاه 49 ، ترکیه 55 ، جمهوری آذربایجان 93 ، روسیه 111 و جمهوری اسلامی ایران 169 است. ایران در این رتبه بندی همطراز کشور جیبوتی قرار گرفته است. عربستان سعودی نیز رتبه 81 را بدست آورده است.
توجه داشته باشید که شاخص بازرگانی آزاد بر اساس میزان تعرفه های گمرکی محاسبه می شود و گرچه نشان داده شده است با شاخص آزادی اقتصادی همبستگی دارد اما این دو مفهوم یکی نیستند.
جهت دانلود رتبه بندی و مطالعه بیشتر می توانید به گزارش 2016 هریتیج مراجعه نمایید.

نظرات