استعلام از دادگاه قانون اساسی درباره ازدواج همجنسگرایان

گیورگی تاتیشویلی فعال حقوق بشر در گرجستان دادخواستی درباره ازدواج همجنسگرایان را جهت ثبت به دادگاه قانون اساسی کشور تنظیم کرده است.
تاتیشویلی در شبکه روستاوی2 ظاهر می شود و می گوید تصمیم دادگاه قانون اساسی در مورد ازدواج همجنسگرایان به ابهام در این مورد پایان خواهد داد.
ازدواج همجنسگراها نزذ افکار عمومی گرجستان قابل قبول و پسندیده نیست. ایلیای دوم رهبر روحانی گرجستان و ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر پیشین کشور از شخصیتهای برجسته ای هستند که تاکنون آشکارا علیه قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان موضع گیری کرده اند. رجوع به دادگاه عالی جهت قانونی کردن ازدواج همجنسها در کشور امریکا نیز سابقه داشته است.

نظرات