ایجاد صندوق های رای گیری غیرحکومتی در ایران

قفقازستان- از آنجاییکه انتخابات حکومتی در ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد و با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در عمل به نمایش انتصاباتی مبدل شده است، فعالان مدنی تصمیم گرفته اند که با ایجاد صندوق های رای مستقل بطور مستقیم به آرای مردم رجوع کنند.
این صندوقهای رای گیری هم بصورت آنلاین و هم بصورت فیزیکی و میدانی در اختیار رای دهندگان قرار خواهد گرفت تا مردم آرای واقعی خود را در آنها بریزند و به جهانیان نشان دهند که چه کسانی را نماینده واقعی خود می دانند.
در مراحل بعدی نتایج آرای صندوقهای مردمی در اختیار نهادهای بین المللی قرار خواهد گرفت تا رژیم جمهوری اسلامی مجبور شود از قانون تمکین نماید.
از کلیه دوستانی که خواهان آزادی و برقراری دموکراسی در ایران هستند دعوت می گردد که به این جنبش مردمی بپیوندند.

نظرات