شهروندان تهرانی زباله ها را از سطح شهر جمع آوری می کنند

جمع آوری زبالهگروهی از فعالان مدنی و طرفداران پاکیزگی محیط زیست قرار گذاشته اند که هر دوشنبه با در دست داشتن کیسه زباله، آشغالها را از سطح شهر جمع آوری کنند. این کمپین فعالیت خود را از دوشنبه آینده در خیابان ولی عصر آغاز خواهد کرد.
دکتر محمد ملکی و محمد نوریزاد از افراد سرشناسی هستند در این کمپین حضور فعالی خواهند داشت. نوریزاد در مطلبی که در رسانه های مجازی منتشر کرده است درباره این کمپین نوشته است: حرکت ما کاملاً محیط زیستی است و ما به شکلی سمبلیک می خواهیم آشغالها را بروبیم. زندگی کردن در کنار آشغال ها را هیچ بنی بشری تأیید نمی کند. ما می خواهیم آشغال ها را از محیط اطراف مان بروبیم. هیچ شعاری جز هر چه که به آشغال و محسنات آشغال جمع کردن و پاکیزگی مربوط است با خود نخواهیم داشت. نه اسمی و شعاری از زندانیان سیاسی بالا می بریم و نه از دزدی های آیت الله هایی مثل شیخ محمد یزدی و دیگرانی چون جنابان سرداران بدست می گیریم.

نظرات