کاهش قیمت نفت چالش اقتصادهای منطقه

Giorgi_Kvirikashviliگیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان در نشست مجمع جهانی اقتصاد 2016 در داووس گفت: سقوط قیمت نفت یکی از چالشهای منطقه است که اقتصاد گرجستان نیز از آن ضربه می خورد.
نخست وزیر گرجستان در اجلاس مزبور صنعتی نبودن کشور را عامل ضربه پذیری در مقابل کاهش سقوط قیمت نفت دانست و راهکار مقابله با این وضعیت را دادن آزادی بیشتر به بخش خصوصی و لیبرال کردن نظام مالیاتی اعلام کرد. او بر برنامه دولت برای معافیت از مالیات بر درآمدهای سرمایه گذاری شده تاکید کرد.
یاد آوری می شود که دولت گرجستان اعلام کرده است نظام مالیاتی کشور را اصلاح خواهد کرد. در نظام مالیاتی جدید اگر شرکتی درآمد خود را صرف سرمایه گذاری کند از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این نظام مالیاتی در کشور استونی پیاده شده است و در گرجستان نیز به آن مدل استونی می گویند.
یکی از منابع مهم درآمد کشور گرجستان ترانزیت انرژی است و جمهوری آذربایجان از سرمایه گذاران عمده در این کشور است بنابراین کاهش قیمت نقت تاثیری مستقیم بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.
با آنکه کاهش قیمت نفت موجب نگرانی کشورهای منطقه شده است اما این به اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد. در نشست جاری داووس جک لیو وزیر دارایی امریکا گفت بهای پایین نفت، نوعی کاهش مالیات برای اکثریت مردم در جامعه جهانی است که مصرف کنندگان نفت هستند. او تاکید کرد که وقتی مصرف کنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند، پول بیشتری خواهند داشت که آن را خرج یا پس انداز خواهند کرد و در هر صورت باعث رشد اقتصادی خواهد شد.

نظرات