کارون رو به نابودی است

قفقازستان - پیمان عطایی دبیر انجمن کارشناسان محیط زیست خوزستان می گوید اکوسیستم رودخانه کارون در حال مرگ تدریجی است. اینروزها با درگذشت فروزان جامعه بیشتر آثار و کارهای این هنرمند را مرور می کند. قفقازستان نیز لینکی در یوتیوب از ترانه لب کارون با صدای عهدیه و اجرای فروزان را انتخاب کرده است.

نظرات