امریکا در راستای حمایت از کودکان 1.85 میلیون دلار به دولت ارمنستان بخشید

USAIDاداره توسعه بین‌المللی آمریکا مبلغ 1.85 میلیون دلار به وزارت کار و امور اجتماعی ارمنستان اهدا کرد تا صرف حمایتهای اجتماعی برای کودکان شود. بذل و بخششهای امریکا به دولتهای فاسد، موضوعی است که قفقازستان در آینده بیشتر به آن خواهد پرداخت.
دامنه فساد در ارمنستان بالاتر از آن است که نهادهای بین المللی اعلام می کنند. یک نکته اساسی در مورد این کشور این است که فساد به نهادهای آمارگیری نیز رسیده است و بنابراین ارقامی که این سازمانها اعلام می کنند اغلب ساختگی است و همین موجب شده است که نهادهای بین المللی نیز تصویر روشنی از ابعاد فساد در این کشور نداشته باشند. با اینحال دولت ایالات متحد امریکا همچنان در مورد این کشور سخاوت به خرج می دهد و بودجه هایی را در اختیار سازمانهای دولتی و شبه دولتی فاسد در ارمنستان قرار می دهد.

نظرات