خانه اپرای تفلیس بطور رسمی بازگشایی شد

اپرای تفلیسروزهای شنبه 30 ژانویه و یکشنبه 31 ژانویه اختصاص یافت به برگزاری مراسم افتتاح سالن اپرای تفلیس. روز یکشنبه نخست وزیر گرجستان و خبرنگاران رسانه های بین المللی نیز در مراسم حاضر شدند. بسیاری از مردم تفلیس نیز با شوق فراوان در اطراف ساختمان اپرا حاضر شدند تا در مراسم بازگشایی این بنای فرهنگی و تاریخی شرکت کنند اما متاسفانه نگهبانان به مردم می گفتند که بلیطی برای این مراسم فروخته نمی شود و تنها افراد خاصی اجازه ورود به ساختمان را دارند. افراد عادی می توانستند مراسم را از طریق یک مانیتور در فضای عمومی تماشا کنند. این نحوه برگزاری مراسم صدای اعتراض بسیاری از حاضران را بلند کرد.
نینیا کاکابادزه به خبرنگاران گفت: اینگونه مراسم بطور معمول با حضور مقامات رسمی دولتی و گروههای وابسته به آنها برگزار می شود. این همان رویه ای است که در دوران شوروی نیز انجام میشد. گرجستان باید از این رویه خلاص بشود تا کشوری متمدن گردد.
خوشبختانه صدای اعتراض مردم به گوش نخست وزیر گرجستان رسید. آقای گیورگی کویریکاشویلی در این مراسم از مردمی که نتوانستند آنجا حاضر شوند، عذرخواهی کرد. نخست وزیر از بیدزینا ایوانشویلی سرمایه دار معروف گرجستانی نیز تشکر کرد که هزینه مالی مرمت و بازسازی ساختمان را تامین کرد.
بیدزینا ایوانشویلی نخست وزیر سابق و سرمایه دار مشهور 40 میلیون دلار برای این پروژه اختصاص داده بود. مرمت و بازسازی ساختمان اپرا در اواخر سال 2015 بپایان رسید و در همین سال سالن اپرا بطور غیر رسمی بازگشایی شد.
[embed]https://youtu.be/jpDQZRPd0No[/embed]

نظرات