تاکید تریبونهای جمهوری اسلامی بر نمایش نماد سیک


درباره شباهت آرم پرچم جمهوری اسلامی با خاندا یا نماد آیین سیک و نیز الهام گرفتن هردوی آنها از فراماسونری مطالب مفید و تحلیلی زیادی در فضای مجازی منتشر شده است اما برای درک این شباهت تنها قدرت بینایی و اندکی انصاف لازم است. کافی است این دو نماد را به یک فرد بیطرف خارجی یا به کودکی که هنوز ذهنش با آموزه های آخوندها آلوده نشده است، نشان دهید تا موضوع برایتان روشن شود.

مدتی است اصرار تریبونهای جمهوری اسلامی به نمایش خاندا بسیار مشهود است. در مراسم رسمی حکومتی پرچم جمهوری اسلامی بگونه ای نصب می شود که آرم خاندا قابل رویت باشد و رسانه های جمهوری اسلامی عامدانه عکسها و تصاویری را منتشر می کنند که این آرم را به نمایش بگذارد. اما نمایش آرم خاندا به جهانیان نه تنها با استفاده از پرچم بلکه به روشهای دیگر نیز انجام می شود. نمونه ای از آن را در عکسهای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایروان می توانید ملاحظه نمایید.


نظرات