ذخایر گازی گرجستان از ترکمنستان نیز بیشتر است

kaka-kaladzeانتشار خبر کشف ذخایر گازی در گرجستان واکنش کاخا کالادزه وزیر انرژی و معاون نخست وزیر را در پی داشت. کالادزه به خبرنگاران گفت : اطلاعات منتشر شده توسط فرانترا اشاره به حجمی از ذخایر گازی است که کشور ترکمنستان نیز فاقد آن است. ممکن است این ذخیر در زیر زمین موجود باشد اما برای تائید آن سرمایه میلیاردی لازم است. اگر هم تائید شد تازه باید تصمیم گرفت که استخراج آن ارزش اقتصادی دارد خیر.
آقای کالادزه حجم ذخایر گازی برآورد شده را 3.8 تریلیون متر مکعب اعلام کرد. منابعی که در اختیار قفقازستان است این رقم را بالاتر اعلام کرده اند.
در کل سخنان کالادزه نوعی کاستن از شور و هیجان ناشی از خبر اکتشاف گاز ارزیابی می شود. بنظر می رسد که او مایل نیست افکار عمومی تحت تاثیر این خبر خواهان تجدید نظر در یرخی از برنامه های دولت بشود. کاخا کالادزه از طرفداران و فعالان در زمینه معامله با شرکت روسی گازپرم است و بهمین خاطر از سوی حزب عمده مخالف، حرکت ملی بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

نظرات