وزارت فرهنگ از بقایای اتحاد شوروی است

[caption id="attachment_10417" align="aligncenter" width="300"]photo: Interpressnews photo: Interpressnews[/caption]

رئیس بانک مرکزی گرجستان می گوید: کشوری پیشرفته مانند سوئیس 8 وزارتخانه دارد اما گرجستان 19 وزارتخانه دارد.
گیورگی کاداگیدزه که بتازگی بسمت ریاست بانک مرکزی گرجستان NBG منصوب شده است خواهان کاهش تعداد وزارتخانه ها و بهبود وضعیت دیوانسالاری در کشور گردید.
کاداگیدزه در گفتگویی با شبکه روستاوی2 خواهان ادغام وزارت آموزش و وزارت ورزش در یکدیگر و نیز انحلال وزارت فرهنگ گردید. او وزارت فرهنگ را باقیمانده ای از اتحاد شوروی توصیف کرد.

نظرات