گرجستانی ها بدون ویزا به ایران سفر می کنند

ویزای ارمنستانشهروندان گرجستان می توانند بدون نیاز به روادید تا 90 روز در ایران اقامت داشته باشند.
خبر لغو روادید ایران برای شهروندان گرجستان را محسن کبریایی زاده معاون سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس به خبرنگاران گفته است.
گرجستان نیز از 15 فوریه توافقنامه لغو روادید با ایران را از حالت تعلیق خارج کرد و شهروندان ایران می توانند بدون نیاز به ویزا به گرجستان مسافرت نمایند.

نظرات