دیدار مدیرعامل سازمان اتکا با وزیر دفاع ارمنستان

اتکا ارمنستانمحمد مهدی کربلایی مدیرعامل سازمان اتکا همراه هیئی ایرانی با سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان دیدار و گفتگو داشتند.
آنطور که رسانه های ارمنستان گزارش میدهند در این دیدار که روز 4 فوریه جاری انجام شد، سازمان اتکا درباره تامین پوشاک، خوراک و ساخت و ساز با وزیر دفاع ارمنستان مذاکره نموده است.

نظرات