دستگیری 13 فعال مدنی در مقابل پارلمان ارمنستان

روز 10 مارس جاری 13 نفر از فعالان مدنی ارمنستان در اعتراض به وجود زندانیان سیاسی در کشور با طناب خود را به نرده های محوطه اطراف پارلمان بستند. پلیس کلیه این افراد را دستگیر کرد.

افراد دستگیر شده از اعضای کمپین موسوم به آزادی زندانیان سیاسی می باشند.

نظرات