وقتی یک قاضی در ماه تا 200 پرونده را باید بررسی و قضاوت کند

محسنی اژه ایغلامحسین محسنی اژه ای می گوید وقتی یک قاضی در ماه 150 تا 200 پرونده را باید بررسی و قضاوت کند خیلی بدیهی است که این مهم کار سختی است. همین موجب می شود که وقت رسیدگی طولانی شود.
معاون قوه قضاییه حکومت اسلامی این مطلب را به هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است.
بر اساس آمارهای رسمی بیش از 8 هزار قاضی در دستگاه قضایی ایران شاغل هستند.
در ایران بجز دادگاههای وابسته به قوه قضائیه، محکمه هایی دیگری نیز وجود دارند که روزانه مردم را محاکمه می کنند. دادگاههای اداره کار، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته ای انضباظی دانشگاهها، سازمانهای نظارتی دولتی، دادگاههای نظامی و.....

نظرات