فروش پادگانهای نظامی برای تامین بودجه سال 95

کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 مجلس شورای اسلامی راهکارهای مختلف برای تامین بودجه دولت در سال 95 خورشیدی را مورد بررسی قرار داده است. از جمله این راهکارها فروش خدمت سربازی و نیز فروش پادگانهای نظامی در داخل شهرها بوده است.

سیدهادی حسینی عضو هیات رئیسه کمیسیون در نشستی رسمی اعلام کرد: بعد از بررسی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص نحوه فروش پادگان‌های نظامی داخل شهر و چگونگی توسعه پادگان ها در بیرون شهر تصمیم گیری شد.
قانون فروش و انتقال پادگان ها و دیگر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در سال 88 خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده است.

نظرات