افتتاح مرکز خرید روسیه در ایروان

امروز 5 مارس مرکز خرید راسیا Rossiya Mall در مرکز شهر ایروان افتتاح شد. این مرکز خرید به مترو دسترسی دارد و در مجاورت ایستگاه زوراوار آندرانیک قرار گرفته است.

در مراسم گشایش راسیا مال، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز حضور داشت. رئیس جمهور ارمنستان امروز سوار بر قطار مترو خود را به این مرکز خرید رساند.

نظرات