گرجستان از ایران گاز وارد نخواهد کرد

kaka-kaladzeکاخا کالادزه وزیر انرژی و معاون نخست وزیر گرجستان می گوید پس از امضاء توافقنامه با سوکار، نیازی به واردات گاز از ایران نیست.
کاخا کالادزه روز 4 مارس جاری پس از امضاء توافقنامه با شرکت سوکار در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد: ما با ایرانیها ملاقات داشتیم و درباره واردات گاز از ایران گفتگو کردیم. به لحاظ تئوریک واردات گاز از ایران امکان پذیر است ولی در حال حاضر نیازی به آن وجود ندارد. ما با متحد راهبردی خود توافقنامه امضا کردیم که تامین گاز و رضایت بازار را اطمینان خواهد داد.
کاخا کالادزه در ماه فوریه سال جاری به تهران سفر کرد و برخی از رسانه ها مدتها است تبلیغ می کنند که گرجستان مشتری گاز ایران شده است. قفقازستان پیشتر اطلاع رسانی کرده بود که در شرایط کنونی گرجستان برنامه ای برای خرید گاز از ایران ندارد.

نظرات