طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا درباره لغو روادید برای شهروندان گرجستان

ویزای ارمنستانکمیسیون اروپا اعلام کرده است که طرح پیشنهادی در مورد لغو ویزا برای شهروندان گرجستان تکمیل شده است. از آنجاییکه این طرح بطور ویژه برای گرجستان تهیه شده است می توان امیدوار بود که  اکنون این کشور از شانس بالاتری برخوردار گردیده است.
در ماه دسامبر 2015 کمیسیون اروپا لغو روادید برای شهروندان گرجستان را تائید کرد به این معنی که این این کمیسیون شرایط گرجستان را از لحاظ فنی برای امضاء پیمان لغو روادید با اروپا تائید نمود. گزارش ماه دسامبر کمیسیون، کشورهای اوکراین و کوزوو را نیز در بر می گرفت. قرار گرفتن گرجستان در کنار کشوری که میزان جمعیت، فساد و فقر در آنجا بسیار بالا است برخی از ناظران را نگران کرده بود که روند برخورداری از رژیم لغو روادید ممکن است بسیار طولانی یا غیرعملی گردد. اکنون کمیسیون اروپا اعلام کرده است که طرح پیشنهادی درمورد گرجستان بطور جداگانه تهیه گردیده است.
طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا باید به تائید شورای اروپا و نیز پارلمان اروپا نیز برسد و دولت گرجستان از هم اکنون گفتگو در این مورد را با مقامات اروپایی آغاز کرده است. تاکنون کشورهای زیادی از جمله لهستان، لیتوانی و اسپانیا اعلام کرده اند که از گرجستان برای رسیدن به توافق نهایی با اروپا حمایت خواهند کرد.

نظرات