ایالت جورجیا استقلال قره باغ را برسمیت شناخت

Members of the Georgia Legislature move about the floor during the first day of the 2012 Georgia legislative session at the Georgia State Capitol in Atlanta, Ga. on Monday, Jan. 9, 2012.

مجلس نمایندگان ایالت جورجیای امریکا استقلال جمهوری قره باغ را برسمیت شناخت.
پیشتر مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا نیز استقلال قره باغ را برسمیت شناخته بود.

نظرات