تغییر ساعتها بوقت تهران

تغییر ساعت

در آخرین لحظه شامگاه 1 فروردین ساعتها در ایران یکساعت بجلو کشیده می شود بنابراین بتاریخ 21 مارس ساعت 00:30 بوقت تفلیس برابر با ساعت 01:00 بوقت تهران می گردد.

نظرات