لغو مجوز و دستگیری مجری تورهای ارمنستان و گرجستان

میراث فرهنگی

پروانه دفتر خدمات مسافرتی سوگند پرواز آسمانی لغو شد و مدیر عامل آن بازداشت گردید.

در روزهای 17 و 18 مارس جاری گروهی از مسافران تورهای ارمنستان و گرجستان نسبت به عدم برگزاری تور و به تعویق افتادن آن در اداره میراث فرهنگی گردشگری استان تهران تجمع نمودند و شکایتی را به این سازمان تسلیم نمودند. در پی این شکایت امروز شنبه 19 مارس اعلام شد که مجوز شرکت سوگند پرواز آسمانی لغو و مدیر عامل آن دستگیر شده است.
رسانه های جمهوری اسلامی و از جمله ایرنا در انتشار این خبر از این عنوان استفاده کرده اند: کلاهبرداری از مسافران ایرانی. این در حالی است که همین رسانه ها از نام بردن دزدان و اختلاس کننده های میلیاردی خود داری می کنند و حداکثر از حروف الفبا برای اشاره به آنها استفاده می نمایند.
یکی از معضلات صنعت گردشگری ایران این است که پروانه فعالیت در این حرفه از سوی دولت صادر می شود و نه از سوی انجمنها یا کانونهای صنفی مستقل. دولتی شدن دفاتر گردشگری منجر به پایین آمدن سطح کیفی خدمات گردیده است.

نظرات