سوانتی سرزمين قله های مرتفع


سوانتي Svaneti منطقه ای است در شمال غربی گرجستان كه دارای 4 قله مرتفع می باشد و مقصدی است برای كوهنوردان و كوهپيمايان.

مرتفع ترين كوه در اين منطقه شخارا Shkhara نام دارد كه ارتفاع قله آن در بخش شمالی يعنی در خاك روسيه 5201 متر است و در بخشی كه متعلق به گرجستان می باشد، 5068 متر است. اين قله بلندترين نقطه در سرتاسر خاك گرجستان است. قله هاي تتنولدی Tetnuldi به ارتفاع 4974 متر، شوتا روستاولی به ارتفاع 4960 متر، اوشبا Ushba به ارتفاع 4710 متر، آيلاما Ailama به ارتفاع 4525 متر در اين منطقه قرار دارند. لالوری Lalveri، لاتسگا Latsga و قله های ديگری نيز در اين منطقه وجود دارند.
سوانتی به دو بخش سوانتی بالا كه مركز آن شهر مستيا Mestia است و سوانتي پايين يا لنتخيLentekhi تقسيم شده است. اقوام ساكن در سوانتي را سوان مي نامند. سوانها زبان مخصوصي دارند كه شاخه اي از زبان گرجي محسوب مي شود. مسير رسيدن به قله شخارا از روستايي بنام ژيبياني Zhibiani آغاز مي شود كه يكي از روستاهای دهستان اوشگولی Ushguli در منطقه سوانتی بالا محسوب مي شود.
مستيا در فصل تابستان شهری ييلاقی و خوش آب و هوا محسوب مي شود و داراي چند موزه ديدنی نيز است. براي رسيدن به متسيا مي توانيد نخست از تفليس به شهر زوگديدي Zugdidi برويد و از آنجا خود را به متسيا برسانيد. از تفليس به مقصد زوگديدي هم قطار و هم ميني بوس وجود دارد. اين شهر كوچك، فرودگاه كوچكي هم دارد و در برخی از فصول سال پرواز به این مقصد نیز برقرار می گردد.
امسال پرواز منظم به مقصد مستیا از 10 مارس برقرار می شود. این پروازها از فرودگاه ناتاختاری در نزدیکی تفلیس و نیز از فرودگاه کوتائیسی خواهد بود. قیمت بلیط یکطرفه از کوتائیسی 45 لاری و از تفلیس 60 لاری اعلام شده است.

نظرات