دیدار استاندار گیلان با مقامات ارمنستان

استاندار گیلان ارمنستان

بتاریخ 14 مارس جاری دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیلان با آرمن گئورگیان وزیر مدیریت منطقه ای ارمنستان ملاقات داشت و درباره توسعه روابط این استان با کشور ارمنستان گفتگو کرد.

استاندار گیلان خواهان همکاری بخش خصوصی ارمنستان در تبادل محصولات صنعتی و کشاورزی گیلان ، استفاده از ظرفیت گردشگری استان گیلان و ایجاد فرصت برای سفر شهروندان ارمنستان به این استان و در کل گسترش روابط بین استانهای دو کشور شد.
هر چند در سفارت جمهوری اسلامی در ایروان چند چهره شبیه هموطنان رشتی ما وجود دارد که لابد می توانند آقای دکتر را توجیه کنند اما از آنجاییکه قفقازستان برپایه مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که این جماعت بیشتر دنبال دلالی و تعظیم کردن هستند، جهت آگاهی عموم چند نکته یادآوری می شود:
- اقتصاد ارمنستان در سطحی نیست که گردشگر خروجی آن اهمیت چندانی داشته باشد و در سطح استاندار گیلان نیست که در این مورد با کسی گفتگو کند.
- جمعیت واقعی ارمنستان حدود 2 میلیون نفر است که بیشتر آنها هم در ایروان زندگی می کنند. این مورچه کله پاچه ای ندارد که بتوان درباره روابط استانهای ارمنستان با استانهای ایران سخن گفت.
- همکاری ایران و ارمنستان در بخش کشاورزی ممکن است و می تواند منافعی برای کشور ما داشته باشد. بازرگانان ارمنستانی تجربه خوبی در تجارت با روسها دارند و می توانند پلی ایجاد کنند برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه. این حرف حساب است اما کار درازمدتی لازم است تا بازرگانان ایرانی و ارمنستانی بقولی باهم مچ شوند و گروههای کاری درست کنند. خواهشمند است به هموطنان گیلانی گوشزد کنید، هنگام سفر به ارمنستان بجای روسپی بازی و رفتن به دیسکوها دنبال این امور جدی بروند.

نظرات