برف و بوران در جاده ایران به ایروان

snow-removal-yerevan

بر اثر بارش برف سنگین، عبور و مرور در مسیر مقری به ایروان به کندی صورت می گیرد. در بخشی از مسیر میزان دید بسیار کاهش یافته است بطوریکه در ساعات شب امکان رانندگی وجود ندارد. بمسافرانی که با خودروی شخصی از ایران به ایروان مسافرت می کنند بطور اکید توصیه می شود که تجهیزات ایمنی برای سفرهای زمستانی را بهمراه داشته باشند.

روز جمعه 18 مارس جاری جاده سیسیان به گریز بکلی بسته بود. پیش بینی میشود اوضاع نامساعد جوی تا روز دوشنبه 21 مارس نیز ادامه یابد.
بطور کلی جاده مرز ایران به ایروان بسیار خطرناک می باشد و بویژه در فصل بهار مسافرت در این مسیر تنها به راننده های حرفه ای با خودروهای مجهز توصیه می گردد.

نظرات