سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به گرجستان

بان کی مونبان کی مون دبیرکل سازمان ملل به گرجستان سفر خواهد کرد. زمان مسافرت بزودی اعلام خواهد شد.
داویت زالکالیانی معاون وزیر امور خارجه گرجستان روز 12 مارس جاری اعلام کرد که بان کی مون در تدارک سفر به گرجستان است و تاریخ این مسافرت در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
سفر بان کی مون در رابطه با اجرای پروژه های مهم توصیف شده است ولی جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

نظرات