اگر مطهری زنده بود رهبر ایران میشد

علی مطهری

فرارسیدن جشنهای استقبال از چهارشنبه سوری،یادآور سخنان مرتضی مطهری نیز می باشد که مردم ایران را بخاطر برگزاری این مراسم احمق نامید. علی مطهری فرزند مرتضی که اکنون نماینده مجلس اسلامی است می گوید اگر پدرم زنده بود ولی فقیه ایران میشد.

علی مطهری در گفتگو با رضا رشیدپور در برنامه دید در شب اعلام کرد که اگر پدرش زنده می ماند جانشین خمینی میشد. این اظهارات بخوبی روشن می کند که دشمنی جمهوری اسلامی با مراسم چهارشنبه سوری از کجا نشات می گیرد.
مراسم ترقه بازی در اغلب کشورهای جهان در مناسبتهای مختلف برگزار می شود و پلیس وظیفه دارد که امنیت شهروندان را تضمین کند. این مراسم در برخی از کشورها در محلهای خاصی اجرا می شود که علاقه مندان می توانند در آن حضور یابند اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بجای حفاظت از مردم، افراد را تهدید به دستگیری و برخورد می کند. رسانه های جمهوری اسلامی نیز بجای آموزش افراد در استفاده ایمن از مواد آتشزا و راهنمایی کردن آنها به مکانهای خاص، مانند فیلمهای ترسناک تصاویر دلخراش و اخبار مرگبار منتشر می کنند. این اقدام رسانه های جمهوری اسلامی در واقع تشویش اذهان عمومی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز جرم محسوب می شود.

نظرات