ازدواج یعنی زندگی مشترک بین زن و مرد


در قانون مدنی گرجستان ازدواج بصورت زندگی مشترک بین زن و مرد تعریف شده است بعبارت دیگر ازدواج همجنسگرایان در این کشور رسمیت ندارد. ائتلاف رویای گرجستان اعلام کرده است از لایحه ای حمایت می کند که این تعریف ازدواج را وارد قانون اساسی کشور نماید. با تصویب این لایحه قانونی شدن ازدواج همجنس ها ناممکن خواهد شد.

حزب جمهوری خواه با آنکه عضو ائتلاف می باشد اعلام کرده است که از این لایحه حمایت نخواهد کرد. پاییز سال جاری در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. نظرسنجی ها حاکی از آن است که اکثر مردم کشور با تعریف مزبور از ازدواج موافقند و مخالف این هستند که ازدواج بین دو همجنس برسمیت شناخته شود.

نظرات