رئیس جمهور ارمنستان نوروز را تبریک گفت

سرژ سرکیسیان

سرژ سرکیسیان با ارسالی پیامی برای حسن روحانی و نیز علی خامنه ای فرارسیدن نوروز را تبریک گفت و برای مردم ایران دعای خیر کرد..

به گزارش آرمن پرس رئیس جمهور ارمنستان در پیام خود برای مردم ایران آرزوی سلامتی، طول عمر، صلح پایدار و رفاه نمود.

نظرات