دادگاه ترکیه دو ایرانی را به جاسوسی و تلاش برای آدمربایی محکوم کرد

cropped-ghafghazestan-logo-small.pngدادگاهی در ترکیه دو ایرانی را به خاطر جاسوسی و نیز تلاش برای ربودن یک خلبان نظامی مخالف جمهوری اسلامی مجرم دانست. یکی از این افراد به تحمل 6 سال و دیگری به 8 سال حبس محکوم گردیده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی محمد محمدیان در دادگاه همه اتهامات را رد کرده است و گفت که او تنها یک راننده تاکسی بود و به شهر وان برای جاسوسی نیامده است. عبدالسلام تاتاری متهم دوم نیز ضمن بی‌گناه دانستن خود، گفت: فردی که در ایران خودش را حاجی معرفی کرده از او خواسته تا به ترکیه برود و یک نفر را که به او بدهی داشته پیدا کند. تاتاری مدعی شد که مدتی پس از اینکه به دنبال آن فرد گشت از انجام این کار منصرف شد.
در کیفرخواست همچنین آمده است که خلبان ایرانی که به دلیل مخالفتش با حکومت ایران سال گذشته به ترکیه پناهنده شده، از متهمان مذکور شاکی شده است.

نظرات