موسسه طب سنتی ارمنستان در ایران پلمپ شد

طب سنتی ارمنستانموسسه موسوم به "دانشكده علمی - تحقیقاتی طب سنتی و مكمل ارمنستان" واقع در جنت آباد تهران پلمپ شد. این موسسه شعبه ای از موسسه ثبت شده توسط علی نام آور در ارمنستان بود و حسین خیراندیش در آنجا تحت عنوان "آموزشگاه و درمانگاه مؤسسه تحقیقات حجامت ایران" فعالیت می کرد.
موسسه مزبور در ساختمان مسجد انصارالمهدی واقع بود. گفته می شود این موسسه از سوی نهادهای امنیتی ایران حمایت میشد و پس از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری تلاش می کرد تا با توجیه نیاز به متولی برای فرادرمانی در ایران از سازمانهای زیر نظر رهبر مشروعیت کسب کند.
بر اساس مطالعات قفقازستان این سازمان توانست حمایت برخی از نهادها را کسب نماید ولی تاکنون نتوانسته است بطور رسمی در ایران فعالیت داشته باشد.
خبرگزاری تسنیم از حامیان رسانه ای این جریان واکنش حسین خیراندیش نسبت به تعطیلی این مرکز را منتشر نموده است.

نظرات