افتتاح فرودگاه تلاوی

فرودگاه تلاویفرودگاه میمینو در شهر تلاوی که تاکنون تنها برای پروازهای آموزشی مورد استفاده قرار می گرفت از امروز با نام فرودگاه شاه هراکلیوس دوم ერეკლე II سرویس دهی به پروازهای بین المللی را نیز پذیرا است.
به گزارش آی.پی.ان این فرودگاه می تواند همزمان به 20 هواپیمای کوچک سرویس بدهد. مدیر دانشگاه هوانوردی گرجستان می گوید که این فرودگاه می تواند به پروازهای بین المللی نیز خدمات بدهد.
فرودگاه هراکلیوس دوم که توسط دانشگاه هوانوردی اداره می شود، از این پس با هواپیماهای کوچک در خدمت جهانگردان نیز خواهد بود.

نظرات