پرواز مستقیم بین باتومی و آق‌تاو در قزاقستان

اداره جهانگردی استان آجارا اعلام کرده است از اوایل ماه جون سال جاری پرواز مستقیم بین بین باتومی و آق تاو Aktau برقرار خواهد شد. این نخستین باری خواهد بود که پرواز مستقیم بین آجارا و قزاقستان انجام می شود.
شرکت هواپیمایی اسکات پرواز مزبور را اجام خواهد داد. ماموکا بردزنیشویلی رئیس اداره گردشگری آجارا می گوید این نخستین بار در تاریخ است که ما در مسیر قزاقزستان پرواز مستقیم خواهیم داشت.
در سه ماهه اول سال 2016 میزان مسافرت شهروندان قزاقستان به گرجستان 21 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشت.

نظرات