ترکیب قومی و مذهبی جمعیت گرجستان


قفقازستان - بعد از قوم گرجی و پیروان کلیسای ارتودکس، قوم آذری و مسلمانان بالاترین جمعیت را در میان گروههای قومی و مذهبی گرجستان دارا هستند.

نتایج مربوط به سرشماری سال 2014 در مورد ترکیب جمعیتی گرجستان بتازگی منتشر شده است. 86.8 درصد مردم خود را گرجی می دانند. 6.3 درصد آذری، 4.5 درصد ارمنی، 0.7 درصد روس و 0.4 درصد اوستیایی و 0.3 درصد ایزدی هستند.
از جمعیت گرجستان 83.4 درصد پیرو کلیسای ارتودکس، 10.7 درصد مسلمان، 2.9 درصد پیرو کلیسای ارمنی و 0.5 درصد کاتولیک هستند. مسلمانان گرجستان به گروههای مذهبی متفاوتی تقسیم می شوند که در نتایج این سرشماری اطلاعاتی در مورد ترکیب آن موجود نیست.
در این سرشماری مشخص گردیده است که جمعیت گرجستان نسبت به سال 2002 یعنی در طول 12 سال بمیزان 15 درصد کاهش یافته است.
سرشماری اعلام شده مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در بر نمی گیرد.

نظرات