شرکت صانیر مجوز ساخت خط انتقال نیرو در ارمنستان دریافت کرد

روز 28 آوریل جاری دولت ارمنستان مجوز ساخت خطوط انتقال نیروی 400 کیلو ولتی را برای شرکت صانیران صادر نمود.
در آگوست سال 2015 قرارداد احداث خط سوم انتقال برق دو مداره 400 کیلو ولتی میان ایران و ارمنستان بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت هایون ارمنستان امضا شد. هزینه اجرای این پروژه 107.9 میلیون یورو اعلام شده است که 77 درصد آن را بانک توسعه صادرات ایران و 23 درصد را شرکت صانیران تامین خواهد کرد.
مجوز صادر شده از سوی دولت ارمنستان تنها بخشی از پروژه خط انتقال نیرو بین سه کشور ایران، ارمنستان و گرجستان را در بر می گیرد و ارمنستان یک توافقنامه 105.2 میلیون یورویی با اتحادیه اروپا نیز دارد که خطوط انتقال نیرو از این کشور را به گرجستان متصل می کند.
قفقازستان شتاب و علاقه پیمانکاران و لابی ها را برای اجرای چنین پروژه هایی درک می کند ولی از ناظران خود می خواهد که در راستای تامین منافع ملی همه مردم منطقه متوجه ابعاد گوناگون چنین پروژه هایی باشند. فساد فراگیر در ارمنستان و دیوان سالاری حاکم بر ایران ممکن است موجب هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی شود.

نظرات