وزش باد پروازهای فرودگاه شوتا روستاولی را مختل کرده است

روز 21 آوریل بعلت وزش باد شدید در تفلیس، 8 پرواز شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین به تعویق افتاد.
یک هواپیمای متعلق به شرکت ترکیش ایرلاین که از استانبول به تفلیس پروار کرده بود موفق به فرود نمی شود و بسوی گنجه تغییر مسیر میدهد و در نهایت در فرودگاه گنجه بزمین می نشیند. وزیر اصلاح و تربیت گرجستان از مسافران این هواپیما بود.
همه ساله در ماه آوریل تفلیس و مناطق شرقی گرجستان شاهد وزش بادهای شدید است که متاسفانه هر از گاهی حواث ناگواری را ببار می آورد.

نظرات