افزایش رتبه قفقازستان در آلکسا

در آستانه نوروز 95 رتبه قفقازستان در رده بندی آلکسا روند صعودی داشته است.

با آنکه قفقازستان از ماه اکتبر 2015 بعنوان یک رسانه آغاز بکار کرد اما اکنون در رتبه بندی آلکسا دارای رتبه جهانی حدود 800 هزار است و در سه کشور ایران، امریکا و ارمنستان دارای رتبه می باشد.
هر چند رتبه بندی آلکسا چندان دقیق نیست و با روشهایی می توان آن را بطور مصنوعی ارتقا داد اما بهرحال یکی از معیارهای سنجش برای میزان مخاطبان وبسایت است. آمارگیر وردپرس و معیارهای دیگر نیز افزایش مخاطبان قفقازستان در سال جاری خورشیدی را تائید می کنند. بنظر می رسد بیشتر مراجعه کنندگان به قفقازستان گردشگران ایرانی هستند که مایلند پیش از مسافرت به کشورهای قفقاز اطلاعاتی درمورد منطقه بدست بیاورند.
قفقازستان از کلیه مخاطبان خود می خواهد که این رسانه نوپا را به سایرین نیز معرفی نمایند.

نظرات