بدهکاران گرجستانی نمیدانند چقدر بدهکار هستند

بد کردیتدر یک نظرسنجی اکثر وام گیرندگان گفته اند که نرخ بهره وام دریافتی را نمی دانند. درصد قابل ملاحظه ای هم گفته اند که وام می گیرند تا بدهی های قبلی خود را پرداخت کنند.
موسسه امریکایی بی اف ای BFA نتایج یک نظرسنجی از وام گیرندگان خرد در گرجستان را منتشر کرده است. در این نظرسنجی که در سال 2015 صورت گرفت، 72 درصد پرسش شوندگان گفته اند نمی دانند نرخ بهره وامی که گرفته اند چند درصد است و تنها 28 درصد از نرخ بهره آگاه بودند.
در یک پرسش دیگر از وام گیرندگان سئوال می شود که اگر 200 لاری با بهره 10 درصد وام دریافت کنند، چه مبلغی را باید به وام دهنده بازگردانند. تنها 46 درصد به این پرسش پاسخ صحیح دادند، 22 درصد پاسخ نادرست دادند و 32 درصد گفتند که پاسخ به سئوال برایشان دشوار است.
در همین نظرسنجی 37 درصد گفتند که وام می گیرند تا بدهی قبلی شان را بپردازند.

نظرات