سالانه چند هزار نفر از ایران خارج می شوند؟

ااستاندار فارس می گوید سالانه 180 هزار دانش آموخته از ایران به خارج مهاجرت می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی افشانی، استاندار فارس در دیدار وزیر علوم از پارک علم و فناوری شیراز گفت: سالانه 180 هزار فارغ التحصیل و نخبه دانشگاهی به دلیل نبود اشتغال به خارج از کشور می روند.
قفقازستان به اطلاع مخاطبان خود می رساند که دانش آموختگان تنها بخشی از مهاجران ایرانی در خارج از کشور هستند و لااقل در منطقه قفقاز بسیاری از ایرانیان بیسواد نیز کار و زندگی می کنند. بسیاری از ایرانیان نیز با وجود داشتن شغل پردرآمد در ایران، برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه کشور را ترک کرده اند. گروهی از ایرانیان نیز از بیم دستگیری و زندانی شدن به کشور خود باز نمی گردند. عده ای از ایرانیان نیز مامور جمهوری اسلامی هستند و در کشورهای مختلف جهان از منافع حکومت دفاع می کنند.
اکنون این سئوال مطرح می شود که سالانه چند هزار ایرانی از کشور خارج می شوند؟ آیا نگرانی خامنه ای در مورد برنامه های منجر به کاهش تولید مثل واقعی نیست؟

نظرات