کوئینسی جونز، میسی گری و د پرادیجی در جشنواره جاز دریای سیاه

Black_Sea_Jazz_Festivalدر جشنواره جاز دریای سیاه 2016، کوئینسی جونز، میسی گری، د پرادیجی و هنرمندان دیگری اجرا خواهند داشت.
جشنواره امسال از 15 تا 24 جولای در محل باشگاه تنیس باتومی برگزار خواهد شد.
جهت آگاهی از جزئیات برنامه می توانید به صفحه تقویم فستیوال جاز دریای سیاه مراجعه فرمایید.

نظرات