خواهر خواندگی تفلیس و استانبول

istanbul-tbilisiدر هفته ای که گذشت شهرهای تفلیس و استانبول پیمان خواهری بستند.
مراسم امضای عقد خواهر خواندگی با حضور شهرداران تفلیس و استانبول در شهر استانبول برگزار شد.
تفلیس با آنکارا نیز پیشتر خواهر خوانده شده است. این پیمان جدید پس از حوادث اخیر در ترکیه و در آستانه سالروز وقایع 24 آوریل ممکن است حاوی پیامهای سیاسی خاصی نیز باشد.

نظرات