دادگاه تفلیس 5 کارمند سابق وزارت دفاع را به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد

روز 16 می جاری دادگاه تفلیس 5 کارمند سابق وزارت دفاع را مجرم شناخت و هر یک را به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد.
دادگاه تفلیس تائید کرده است که قراردادی با شرکت سیلک نت امضاء شده است که وزارت دفاع را متعهد به پرداخت 6,720,877 لاری می نماید درحالی که قیمت خدمات و تجهیزان دریافتی 2,618,004 لاری بود لذا دادگاه این افراد را به خاطر اختلاس به رقمی بیش از 4 میلیون لاری محکوم کرده است.
این پرونده که به کابل معروف شده است در ماههای اخیر سر و صدای زیادی در رسانه ها برپا کرده بود. 5 فرد مجرم در سال 2014 دستگیر شده اند و اختلاس مزبور در سال 2013 دوران وزارت ایراکلی آلاسانیا بوقوع پیوسته است. وکلای محکومان می گویند که به رای دادگاه اعتارض خواهند کرد.

[embed]https://youtu.be/-QfQW9uFyTg[/embed]

نظرات