لاری 9 درصد قویتر شد

نرخ لاریروز 17 می جاری قیمت هردلار امریکا به 2.1878 لاری رسید و بر این اساس ارزش پول گرجستان نسبت به آغاز سال 2016 بمیزان 9 درصد و نسبت به ماه می سال گذشته 7.4 درصد قویتر شده است.
روز 17 می بانک مرکزی گرجستان 20 میلیون دلار را وارد بازار کرد. در ماه ژانویه سال جاری نیز طی سه مرحله در مجموع 60 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شد. همچنین در سال 2015 در چند مرحله و در مجموع نزدیک به 287 میلیون دلار به بازار تزریق گردید.
آمارها نشان میدهند که اکثر وام گیرندگان در گرجستان، بدهی خود را به دلار پرداخت می کنند، این یکی از دلایلی است که نرخ تبدیل لاری به دلار بطور مستقیم در زندگی مردم عادی تاثیرگذار است.

نظرات