افزایش 90 درصدی شمار مسافران عربستانی در گرجستان

پرنس عرب تفلیسمیخائیل جانیلیدزه وزیر خارجه گرجستان می گوید شمار مسافران عربستانی به گرجستان در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 نود درصد افزایش نشان داد.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع عربستانی، وزیر خارجه گرجستان این مطلب را هنگام امضاء توافقنامه همکاری کشاورزی و توریسم با مساعد بن ابراهیم السلیم سفیر عربستان در گرجستان بیان کرده است. قرار است این موافقنامه اساس توافقنامه های دوجانبه دیگر در زمینه های مختلف باشد و زمینه را برای پیشبرد همکاری میان دو طرف در شماری از زمینه ها از جمله تجارت و سرمایه گذاری و انرژی و کشاورزی و توریسم را فراهم آورد.

نظرات