کنسرت فضای باز بمناسبت 92 سالگی شارل آزناوور

شارل آزناووربمناسبت 92 سالگی شارل آزناوور کنسرتی در میدان شارل آزناوور در شهر ایروان برگزار می گردد. این کنسرت در فضای باز و بتاریخ 22 می اجرا خواهد شد.
لوان مالخاسیان، تیگران هاماسیان سونا شیرویان و هایک پتروسیان در این برنامه کارهای شارل آزناوور را اجرا خواهند کرد.

نظرات