پارلمان گرجستان لایحه اصلاح نظام مالیاتی کشور را تصویب کرد

روز 13 می جاری پارلمان گرجستان تغییرات نهایی در لایحه اصلاح نظام مالیاتی کشور را به تصویب رساند. نظام جدید مالیاتی بنام مدل استونی شناخته می شود.
همانطور که پیشتر نیز اعلام شده بود، نظام جدید مالیاتی از آغاز سال 2017 اعمال خواهد شد. بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات مالی برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشمول قانون جدید باید تا سال 2019 منتظر بمانند.
بر اساس قانون جدید، درآمد شرکتها اگر صرف سرمایه گذاری شود مشمول مالیات نخواهد شد. وزارت دارایی گرجستان پیش بینی کرده است که با اعمال این قانون درآمد مالیاتی کشور در سال آینده میلادی 600 میلیون لاری کاهش یابد. کارشناسان می گویند در دراز مدت اعمال این قانون باعث رشد اقتصادی بیشتر می شود که در نهایت کاهش موقت درآمد مالیاتی را جبران خواهد نمود.

نظرات