پیام جنایت ورامین از نظر دادستان تهران

دادستان تهراندادستان تهران در جلسه رسیدگی به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: پرونده قتل رخ داده در ورامین این پیام را دارد که خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر فعالیت نوجوانان در شبکه‌هایی اجتماعی و همچنین زمانی که آن‌ها در خانه تنها هستند داشته باشند.
قتل دختر 6 ساله در ورامین یکی از جنایتهای وحشتناکی بود که قاتل علاوه بر قتل، تجاوز و اسیدپاشی نیز کرده است. مادر قاتل در فایل ویدئویی که رسانه ها منتشر کردند گفته است که پسرش 15 سال سن دارد. برخی از رسانه ها سن او را بیشتر اعلام کره بودند.
ارتباط دادن جنایات وحشتناک به شبکه های اجتماعی مجازی در ایران امری سیستماتیک است در حالی که بسیاری از تحلیل گران گستردگی خشونت حکومتی و سرکوب فزاینده را در افزایش خشونت در جامعه موثر می دانند.

نظرات