گرجستان با پایین ترین رتبه از لحاظ شاخص عملکرد زیست محیطی

آلودگی زیست بوماین روزها بسیاری از رسانه های گرجستان به این موضوع پرداخته اند که رتبه کشور بلحاظ شاخص عملکرد زیست بوم پایین تر از سایر کشورهای حوزه قفقاز می باشد.
شاخص عملکرد زیست بوم EPI بر اساس مطالعه بر روی معیارهای زیست محیطی از جمله منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می گیرد و هرساله توسط دانشگاه ییل اعلام می شود. در رتبه بندی سال 2016 گرجستان در جایگاه 111 قرار گرفته است که نسبت به همسایگان خود شرایط بدتری دارد.
در رتبه بندی مزبور جمهوری آذربایجان در جایگاه 31، روسیه 32، ارمنستان 37، اوکراین 44، مولداوی 55، ترکیه 99، ایران 105 و گرجستان 111 می باشد.
بنابراین گرجستان که بلحاظ اقلیمی و طبیعی یکی از بهترین مناطق دنیا است متاسفانه با دخالت بشر بیش از سایر همسایگان طراوت و پاکیزگی خود را از دست داده است.

نظرات